Ludvika lasarett

Sjukhuskyrkan vid Ludvika lasarett bedriver sitt arbete i förhållande till patienter, närstående och personal. Arbetet innefattar patientbesök, stödjande och själavårdande samtal, enskild andakt och nattvard samt medverkan i fort- och utbildning av personal.

Kontaktinformation

Ludvika lasarett
Biskopsvägen 14
771 81 Ludvika

Kerstin Bengtsson, diakon:
Mobil 070-640 53 34

Carl-Axel Hagberg, präst:
Mobil 070-675 00 41

Hitta till sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan på Ludvika lasarett finns på markplanet, ingång huvudentrén. Följ skyltningen vid huvudentrén.