Lund, Skånes universitetssjukhus

Sjukhuskyrkan finns till för dig, vem du än är, varifrån du än kommer och hur ditt liv än ser ut. Vi är ett ekumeniskt arbetslag och vårt arbete sker i samverkan mellan Svenska kyrkan och frikyrkorna. Sjukhuskyrkan förmedlar även kontakt med andra religiösa företrädare.

Kontaktinformation

Skånes universitetssjukhus
Getingevägen 4
222 41 Lund

Sjukhuskyrkans expedition: 046-17 17 39.
Enskilda medarbetares direktnummer finns på länken nedan.

Hitta till sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkans andaktsrum, Rum för Stillhet, finner du i Blockets entréhall. Vår expedition finns i Rehab.huset, 4:e våningen med ingång från Lasarettsgatan 9. Du hittar kontaktuppgifter till medarbetarna via länken nedan.