Malmö, Skånes universitetssjukhus

Sjukhuskyrkans medarbetare finns till för dig som patient, närstående eller personal. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler. Vi erbjuder enskilda samtal, krisstöd, stöd vid avskedstagande, dop och barnvälsignelse i krissituation, bikt och enskild nattvard, gudstjänst och andakt, sorgegrupper samt reflektionsgrupper och retreater för personal. Vi förmedlar gärna kontakter med företrädare för andra religioner. Välkommen att ta kontakt!

Kontaktinformation

Vardagar kl. 8-17: 040-27 90 87 (direkt).
Kvällar, nätter samt helg/heldag: 040-33 10 00 (via sjukhusets växel).

 

Hitta till sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkans lokaler finns på Cronquists gata 108 (södra sjukhusområdet). På sjukhusområdet finns två Stilla rum, Carl Bertil Laurells gata 9, entréplan samt Jan Waldenströms gata 18, plan 3. Du hittar kontaktuppgifter till Sjukhuskyrkan på SUS i Malmö via länken nedan.