Motala lasarett

Sjukhuskyrkans grundläggande uppgift är att vara till tjänst bland patienter, anhöriga och personal. Sjukhuskyrkan är till för den som vill ha någon att tala med, för den som behöver någon som lyssnar, för den som önskar förbön, vill deltaga i andakt eller fira nattvard. Sjukhuskyrkan vill också vara till tjänst för lasarettets behov av rishanteringsresurser, etisk reflektion, fortbildning och som externt stöd till personalgrupper.

Kontaktinformation

Motala lasarett
Lasarettsgatan 37
591 35 Motala

Sjukhuskyrkans expedition: 010-1047507, telefonsvarare
Sjukhuspräst: 070-289 88 13
Sjukhusdiakon: 070-33 111 40

Hitta till sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan ligger nära receptionen vid B-husets entre.