Norrköping, Vrinnevisjukhuset

Vi som arbetar i sjukhuskyrkan är till för dig som är patient eller närstående, men även för dig som har ditt dagliga arbete på sjukhuset. Vi erbjuder stöd, själavård och enskilda samtal. Ordnar regelbundna gudstjänster, andakter o musikprogram. Medverkar i utbildningssammanhang och personalgrupper/anhöriggrupper. Förmedlar gärna kontakt med din hemförsamling o företrädare för den trosinriktning/religion som du tillhör.

Kontaktinformation

Vrinnevisjukhuset
Gamla Övägen 25
603 79 Norrköping

010-103 00 00

Hitta till sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkans kontors- och samtalsrum finns i ViNgården, hus 10, målpunkt M. Stillhetens rum finns på plan 1 mellan uppgång C och D.