Örebro, universitetssjukhus

Vi finns till för patienter, anhöriga/närstående och personal på sjukhuset. Vi erbjuder samtal och stöd i svåra situationer, samt kan bistå vid omorientering inför nya faser i livet.

Kontaktinformation

Universitetssjukhuset Örebro
Södra Grev Rosengatan
701 85 Örebro

Sjukhusets växel: 019-602 10 00

Hitta till sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan på USÖ finns i hus M, plan K1. Gå in huvudentrén, förbi Informationsdisken och nerför trappan till höger