Örnsköldsviks sjukhus

Sjukhuskyrkan finns till för dig som patient, närstående och personal, för besök, samtal, själavård, andakt, förbön och enskild nattvard. Sjukhuskyrkans andaktsrum är alltid öppet för alla.

Bild
”Livsvägen” – altarväv i Sjukhuskyrkan Örnsköldsvik.

Kontaktinformation

Sjukhuspräst: 0660-26 64 02
Diakoniassistent: 0660-26 64 18
Sjukhusets växel: 0660-89 000

Hitta till sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan vid Örnsköldsviks sjukhus finns i Wemerbyggnadens entré. I foajén finns receptionen strax till höger och sjukhuskyrkans lokaler till vänster om den, intill ingången till Medicinmottagningen. Du hittar kontaktuppgifter till medarbetarna via länken nedan.