Bloggarkiv

Skellefteå lasarett

Vi finns till för dig:

 • När du vill ha någon att tala med
 • Då du behöver någon som lyssnar
 • För att dela oro och bekymmer 
 • När du vill samtala om livsfrågor
 • Om du önskar förbön eller vill fira nattvard

Stockholm, Ersta sjukhus och Ersta diakoni

Utifrån Ersta diakonis värdegrund och dess kristna helhetssyn finns Sjukhuskyrkan med om en naturlig del av omvårdnaden. I olika livssituationer väcks ofta existentiella frågor. Vi finns till för patienter, närstående och all personal. Vi vänder oss till alla oberoende av tro och livsåskådning och vi har total tystnadsplikt.

Södertälje sjukhus

Vi erbjuder; samtal, sjukbesök, stöd för patienter, närstående och personal. Enskild nattvard, regelbundna gudstjänster, samtalsgrupper. Besök på BB, sorgegrupper, retreater, pilgrimsvandringar

Örnsköldsviks sjukhus

Sjukhuskyrkan finns till för dig som patient, närstående och personal, för besök, samtal, själavård, andakt, förbön och enskild nattvard. Sjukhuskyrkans andaktsrum är alltid öppet för alla.

Enköpings lasarett

Ibland behöver man prata med någon – om man själv är sjuk eller om man möter sjukdom, lidande och död.

Ta gärna kontakt med oss

 • När du behöver någon som lyssnar
 • När du känner oro och vill dela den
 • När du önskar förbön, bibelläsning eller fira nattvard

Östersunds sjukhus

Kontakta oss gärna om:

Du vill ha någon att tala med,
Du känner oro och tvivel,
Du önskar hjälp med bibelläsning och andaktsliv,
Du behöver någon som lyssnar,
Du längtar efter att fira nattvard,
Du vill ha förbön.

Vi är till för sjukhusets patienter, anhöriga och personal.

Örebro, universitetssjukhus

Vi finns till för patienter, anhöriga/närstående och personal på sjukhuset. Vi erbjuder samtal och stöd i svåra situationer, samt kan bistå vid omorientering inför nya faser i livet.

Ängelholms sjukhus

Vi som arbetar inom sjukhuskyrkan finns till för er patienter, anhöriga och personal

 • när Du vill ha någon att tala med
 • när Du känner Dig ensam och ledsen
 • när Du vill ha hjälp med bibelläsning och bön
 • när Du vill ha nattvard

Vi har tystnadsplikt. Vi som arbetar inom sjukhuskyrkan står på kristen grund, men samtalet sker på dina villkor.

Växjö, Centrallasarettet och Sigfridsområdet

Sjukhuskyrkan i Växjö finns till för dig som är patient, anhörig eller personal på våra två sjukhus i Växjö. I Sjukhuskyrkan vill vi möta dig i den verklighet som är din, i stort och smått. Det kan gälla samtalsstöd när man fått ett sjukdomsbesked, när man själv eller någon anhörig känner sorg och oro, visning när någon avlidit, när man vill fira nattvard. Vi firar regelbundet olika former av gudstjänster.

Centrallasarettet i Växjö och Sigfridsområdet som innefattar även Vuxenpsykiatri och Rättspsykiatriska regionkliniken.

Västerås, Västmanlands sjukhus

Sjukhuskyrkan finns till för patienter, anhöriga och personal, för att finnas nära människan och tillsammans möta de andliga och existentiella frågor som sjukhusmiljön och vårdsituationen väcker.