Säter, Skönviks psykiatriska klinik

Sjukhuskyrkan firar gudstjänst lördagar kl. 10.30 i Rotundan (Skönviksrestaurangen), se annons på dörren och i Säterbladet. Vi finns innanför huvudentrén till Skönviks psykiatriska klinik. Det går även att bestämma tid för enskilt samtal per telefon.

Kontaktinformation

Skönviks psykiatriska klinik
Jönshyttevägen 6
783 32 Säter

Sjukhusdiakon: 0225-49 45 94
Sjukhuspastor: 023 – 49 28 57

Hitta till sjukhuskyrkan

Vi finns innanför huvudentrén till Skönviks psykiatriska klinik.