Stockholm, Bromma sjukhus

Sjukhuskyrkan vid Bromma sjukhus är knuten till Bromma Församling.

Kontaktinformation

Bromma sjukhus
Follingbogatan 32
168 62 Bromma

Sjukhusdiakon: Rose-Marie Eriksson
08 – 564 355 06
076 – 128 55 06

Hitta till sjukhuskyrkan