Skellefteå lasarett

Vi finns till för dig:

  • När du vill ha någon att tala med
  • Då du behöver någon som lyssnar
  • För att dela oro och bekymmer 
  • När du vill samtala om livsfrågor
  • Om du önskar förbön eller vill fira nattvard

Kontaktinformation

Skellefteå lasarett
Lasarettsvägen 29
931 41 Skellefteå

Lasarettets växel: 0910 – 77 10 00
Direkt dagtid: 0910-787 813, 787 814

Hitta till sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkans expedition och andaktsrummet finns på entréplanet i anslutning till biblioteket.