Skene, Södra Älvsborgs sjukhus

Sjukhuskyrkan i Skene:

  • erbjuder stöd, själavård, enskilda samtal, förbön och bikt
  • firar veckomässa varje torsdag kl. 12.00 (se Markbladet)
  • erbjuder enskild nattvard hos patienter
  • förmedlar kontakt med hemförsamlingar och företrädare för andra religioner
  • medverkar i utbildningssammanhang och personalgrupper

Andaktsrummet är öppet.

Kontaktinformation

Växel: 0320-77 80 00. Meddelande kan även lämnas på 0320-77 91 02, 0320-77 92 02

Hitta till sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan på SÄS-Skene ligger på lasarettets entréplan. Gå rakt fram vid huvudingången så finner du våra lokaler.