Skövde, Skaraborgs sjukhus

Sjukhuskyrkan erbjuder personal, patienter och anhöriga professionell samtalshjälp i form av krisstöd, avlastande samtal, psykologisk genomgång, enskild själavård samt gruppsamtal i etiska frågor och sorgbearbetning. Vi besitter bred kompetens, har lång erfarenhet och omfattas av tystnadsplikt.

Kontaktinformation

Skaraborgs sjukhus
Lövängsvägen
541 85 Skövde

Sjukhusets växel 0500 – 43 10 00

Hitta till sjukhuskyrkan

Du finner sjukhuskyrkans lokal vid röda hissarna på plan 2.