Södertälje sjukhus

Vi erbjuder; samtal, sjukbesök, stöd för patienter, närstående och personal. Enskild nattvard, regelbundna gudstjänster, samtalsgrupper. Besök på BB, sorgegrupper, retreater, pilgrimsvandringar

Kontaktinformation

Södertälje sjukhus
Rosenborgsgatan 6-10
152 86 Södertälje

08-550 240 70

Hitta till sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkans andaktsrum finns i hus 09, plan 02.
Enklast att hitta är genom entrén på Lagmansvägen (kanalsidan). Ta hissen till plan 02. Gå sedan till höger i kulverten. Första dörren till vänster och du är framme.

Sjukhuskyrkans expedition ligger i hus 18 plan 06.