Sollefteå sjukhus

Sjukhuskyrkans uppgift är erbjuda dig som patient, anhörig eller personal:

  • Enskilda samtal
  • Möjlighet till bön
  • Firande av andakt och nattvard
  • Medverkan vid avsked av anhörig
  • Dop i krissituation
  • Handledningssamtal i grupp
  • Medverkan vid föreläsningar, utbildningar

Kontaktinformation

Sollefteå sjukhus
Lasarettsgatan 1
881 04 Sollefteå

Växel: 0620-835 00Direkt: 0620-835 37

Hitta till sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkans kontor och andaktsrummet Oasen finns på våning SV, en våning ner från huvudentrén, vid frisören.