Stockholm, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Sjukhuskyrkans personal finns på sjukhuset dagtid under vardagar 9-16. För akuta ärenden når du som är inneliggande patient eller närstående till patient på sjukhuset oss via avdelningens personal. Rum för Stillhet i sjukhusets huvudentré är öppet alla dagar kl. 8 – 20. Det är även tillgängligt övrig tid genom personalen.

Kontaktinformation

Karolinska universitetssjukhuset
Eugeniavägen 3
171 76 Solna

Sjukhuskyrkans expedition 08-517 740 73
Sjukhusets växel: 08-517 700 00

Hitta till sjukhuskyrkan

Rum för Stillhet på Nya Karolinska i Solna
Du hittar Rum för Stillhet i Nya Karolinskas huvudentré, rakt fram på höger sida efter café och restaurang Livet (D3:58). Där finns också expedition för Sjukhuskyrkan och övrig andlig vård på sjukhuset.