Stockholm, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Sjukhuskyrkans personal finns på sjukhuset dagtid under vardagar 9-16. För akuta ärenden når du som är inneliggande patient eller närstående till patient på sjukhuset oss via avdelningens personal. Andaktsrummet på Gamla Karolinska Solna är öppet dygnet runt.

Kontaktinformation

Karolinska universitetssjukhuset
Karolinska vägen
171 76 Solna

Sjukhuskyrkans expedition 08-517 740 73, vardagar kl 9-11
Sjukhusets växel: 08-517 700 00, övrig tid

Hitta till sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan på gamla Karolinska Solna
Sjukhuskyrkans expedition och andaktsrum finns i huvudbyggnaden plan C2:01.När du kommer in genom huvudentrén ta till vänster, passera Pressbyrån och blomsterhandeln. Följ skylten vid kvinnoklinikens kassa. Du hittar kontaktuppgifter till medarbetarna via länken nedan.

Rum för stillhet på nya Karolinska Solna
Andaktsrummet är öppet 9 – 15. Du hittar rummet på C4:34, gå in genom huvudentrén, ta C-hissen till våning 4. Till vänster hittar du Rum för stillhet.