Stockholm, Danderyds sjukhus

Sjukhuskyrkan på Danderyds sjukhus finns för att skapa tid och rum för de livsfrågor som aktualiseras i samband med sjukdom eller sjukhusvistelse.

Sjukhuskyrkan på Danderyds sjukhus erbjuder enskilda samtal, gudstjänst, utbildning och stöd vid krissituationer.

Andaktsrummet öppet dagligen kl. 7.00 – 19.00.

Kontaktinformation

Danderyds sjukhus
Mörbygårdsvägen 88
182 88 Danderyd

Du når Sjukhuskyrkan via sjukhusets växel: 08-123 550 00

Hitta till sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan finns vid Målpunkt N, plan 4. Från huvudingången gå direkt till höger vid blomsteraffären. Fortsätt rakt fram till Du kommer till en rulltrappa på höger sida. Åk upp för rulltrappan och Du finner Andaktsrum och expedition på höger sida.