Stockholm, S:t Görans sjukhus

Sjukhuskyrkan är till för dig som berörs av sjukvården; Patient, närstående eller personal, troende eller icketroende. Vår uppgift som sjukhuskyrka är att vörda, värna och värma mötet med människan där hon är. Vi bedriver andlig omsorg och förmedlar kontakt med företrädare för andra religioner.

Kontaktinformation

S:t Görans sjukhus
Sankt Göransplan 1
112 19 Stockholm

072-579 92 22
070-020 90 39
070-289 94 96
Växel: 08-587 010 00

Hitta till sjukhuskyrkan

Sjukhusets nya andrum för eftertanke, sorg och tacksamhet är nu invigt. Det är ett rum för alla, oavsett vad man tror på eller om man inte bekänner sig till någon tro. I anslutning till detta rum har Sjukhuskyrkan sina lokaler. Du hittar oss på entréplan.