Stockholms sjukhem

Sjukhuskyrkan ingår som en naturlig del i det vårdande arbetet och finns till för patienter, boende, personal och närstående inom sjukhusets upptagningsområde. Sjukhusprästen främsta uppdrag är att se och bekräfta vars och ens andliga och existentiella behov utan krav på varken religionstillhörighet eller trosuppfattning. Prästen har förutom enskilda samtal även reflektionssamtal med personalgrupper och ingår även i sjukhusets etikgrupp. Sjukhusprästen är anträffbar vardagar och kontakten kan tas direkt eller via personalen som ofta får vara den förmedlande länken.

Kontaktinformation

Stockholms sjukhem
Mariebergsgatan 22
112 19 Stockholm

Växel: 08-617 12 00

Hitta till sjukhuskyrkan

Sjukhusprästen på Stockholms Sjukhem har sin exp. och sitt samtalsrum i sjukhusets kapell som ligger intill själva sjukhusbyggnaden, framför sjukhusets huvudentré. Besöksadress är Mariebergsgatan 22, 112 19 Stockholm