Sundsvall, Länssjukhuset Härnösand-Sundsvall

Vi är präst, pastor och diakon som ombesörjer patientbesök och övrig verksamhet bland personal och närstående på sjukhusets somatiska och psykiatriska avdelningar. Dessutom finns vi med på rättspsykiatriska avdelningarna och Hospice.

Kontaktinformation

Länssjukhuset Härnösand-Sundsvall
Lasarettsvägen 21
856 43 Sundsvall

Oasen: 060-181 859,
SJukhuskyrkans medarbetare direkt: 060-182 669, 182 133, 182 854

Hitta till sjukhuskyrkan

Vår expedition: Ingång 50 m efter stora entrén där korsningen med långa sjukhuskorridoren är. Till höger mittemot kiosken.

Oasen, andaktsrum: följ långa huvudkorridoren vänster från entrén i ca 80 m. Efter apoteket mittemot urologmottagningen ligger oasen