Torsby sjukhus

Sjukhuskyrkan finns till för patienter, anhöriga och personal på Torsby sjukhus. Vid kris och olyckor kan sjukhuskyrkan finnas med som ett stöd för såväl drabbade som personal. Vi erbjuder stödsamtal, krisstöd, enskilda samtal och själavårdssamtal. Andakt, förbön, bikt och enskild nattvard. Vi förmedlar kontakt med själavårdare i hemförsamling eller företrädare för andra kyrkor, samfund och religioner och vi finns med i sjukhusets krisgrupp och i palliativa teamet.

Kontaktinformation

Torsby sjukhus
Lasarettsvägen 8
685 34 Torsby

0560-474 08

Hitta till sjukhuskyrkan

Ingång genom huvudentrén. där det finns skyltning till sjukhuskyrkan. Vi finns på 3e våningen bortom röntgen och bibliotek.