Västerås, Västmanlands sjukhus

Sjukhuskyrkan finns till för patienter, anhöriga och personal, för att finnas nära människan och tillsammans möta de andliga och existentiella frågor som sjukhusmiljön och vårdsituationen väcker.

Hitta till sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkans expedition ligger intill cafeterian vid lasarettets huvudingång 1. Där hittar ni även vårt meditationsrum. En plats för stillhet och bön.