Visby lasarett

På sjukhusen i Visby har du som patient, anhörig eller personal tillgång till kyrkans stöd och hjälp. I Sjukhuskyrkan arbetar Svenska kyrkan och frikyrkorna tillsammans med den andliga vården.

Kontaktinformation

Visby lasarett
S:t Göransgatan 5
621 55 Visby

0498-26 89 52

Hitta till sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan på Visby lasarett finns i anslutning till biblioteket på huvudplanet.