Ystads lasarett

Vi som jobbar inom Sjukhuskyrkan är till för dig som är patient, anhörig eller anställd vid Ystads lasarett och
– vill prata med någon
– behöver någon som lyssnar eller delar din oro
– när du önskar förbön eller vill fira nattvard.

Du behöver inte vara kristen för att besöka sjukhuskyrkan.

Alla är välkomna, oavsett religiös tillhörighet. Alla som jobbar i sjukhuskyrkan har tystnadsplikt och vi för inga journaler.

Kontaktinformation

Ystads lasarett
Kristianstadsvägen 3
271 33 Ystad

Sjukhuspräst 0411-897 007. Inom sjukhuset ringer du 97 007.

Hitta till sjukhuskyrkan

Vårt andaktsrum, Stilla rummet, ligger utanför Akutmottagningen.