Östra sjukhuset, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Göteborg

Kontaktuppgifter

Adress
Östra sjukhuset, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Göteborg
Diagnosvägen 11
416 85 Göteborg
Hitta hit
Telefon
031-343 44 60
031-342 10 00 (växel)
Webbplats
Besök kyrkans webbplats

Våra medarbetare

Sjukhuskyrkan på Östra sjukhuset vill vara ett stöd för dig som är patient, närstående eller personal.

Vi finns när du

– vill ha någon som lyssnar
– vill samtala om oro, bekymmer, glädje och livsfrågor
– funderar över andliga frågor
– önskar förbön, bli döpt eller vill fira nattvard.

Sjukhuskyrkan arbetar med själavårdssamtal, krisstöd vid akuta händelser.
Sjukhuskyrkans medarbetare för inga journaler och har tystnadsplikt utifrån sina professioner.
Det är gratis att kontakta oss. Vi kan också förmedla kontakter till andra kyrkor och religionsföreträdare.

 

Mer om vår verksamhet


Hitta till Östra sjukhuset, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Göteborg

Sjukhuskyrkans expedition och andaktsrum finner du i Centralklinikens entréplan, mellan cafeterian och A-hissarna, samt ett andaktsrum på våning 3 på Psykiatriska kliniken.

Vägbeskrivning på Google Maps

Vad vi gör


Samtal och stöd

Patient
Att drabbas av sjukdom kan väcka många tankar och känslor. Då kan det vara gott att få samtala med någon som är van att lyssna. Sjukhuskyrkan erbjuder samtal och stöd som ger möjlighet till reflektion och bearbetning av din situation. Vi följer med dig ett stycke längs vägen och lyssnar på din berättelse.

Närstående
Att stå bredvid och känna att man inte kan göra så mycket, kan vara svårt och känslosamt på olika sätt. Du kan känna dig ensam, trött och maktlös. En utomstående samtalskontakt kan vara både till stöd och avlastning. Sjukhuskyrkans personal är tillgänglig för dig när du behöver någon att tala med.

Personal
Att arbeta bland människor med stora behov till kropp och själ innebär påfrestningar för dig som använder dig själv som redskap. Existentiella och etiska frågeställningar kan komma längs vägen. För att din empati och omsorg ska kunna hålla i många år vill Sjukhuskyrkan stötta dig som personal. Det kan ske genom enskilda samtal eller genom avlastande samtal i arbetslaget, där det finns möjlighet att reflektera och bearbeta.

Stilla rum

Andaktsrummen på sjukhuset är öppet för ljuständning, möjlighet att skriva böner och en stunds stillhet.

Centralklinikens andaktsrum
Morgonbön: Vardagar klockan 8.45
Andakt eller nattvard. Torsdag klockan 12.00

Psykiatriska klinikens andaktsrum
Andakt eller nattvard. Onsdag 14.00

Beredskap

Sjukhuskyrkan på Östra sjukhuset är tillgänglig alla dagar, året runt, mellan klockan 8.00 - 21.00. Under kvällar och helger har vi beredskap per telefon och vi kan vara på plats på sjukhuset för krisstöd under akuta händelser, samtal eller annat skäl som gör att vi kallas in. I beredskapsärenden nås Sjukhuskyrkan på Östra sjukhuset via Sahlgrenska Universitetssjukhusets växel på telefon 031-342 10 00.

Gudtjänster och andra riter

Samtalsgrupp om sorg - efter att din närstående tagit sitt liv

Sorgen efter att en närstående tagit sitt liv kan ta sig många olika uttryck. Sjukhuskyrkan erbjuder en sorgegrupp för dig, där du får möjlighet att samtala med andra i en liknande situation. Att dela det som är svårt kan vara en hjälp i sorgen.

Vi som leder gruppen är personal från Sjukhuskyrkan.
Gruppen startar kontinuerligt när det är ca sex deltagare anmälda.

Anmäl intresse via länken:
https://www.svenskakyrkan.se/orgryte/sorgegrupp/suicid

Ingen kostnad.