Halmstad, Hallands sjukhus

Kontaktuppgifter

Adress
Halmstad, Hallands sjukhus
Lasarettsvägen
302 33 Halmstad
Hitta hit
Webbplats
Besök kyrkans webbplats

Vi i Sjukhuskyrkan finns till för dig som patient, anhörig och personal. När du vill ha någon att tala med och någon som lyssnar.
Sjukhuskyrkans andaktsrum är: öppet för stillhet, tystnad och vila, en plats för bön, andakt, eftertanke och ljuständning, ett rum alltid öppet för alla.
Du når sjukhuskyrkan dygnet runt (kväll, natt och helg beredskap) via sjukhusets växel.

Sjukhusets växel 035 – 13 10 00

Mer om vår verksamhet


Hitta till Halmstad, Hallands sjukhus

Sjukhuskyrkan på Halmstad Sjukhus finner du via huvudentrén, målpunkt G.

Vägbeskrivning på Google Maps