Kristianstad, Centralsjukhuset

Kontaktuppgifter

Adress
Kristianstad, Centralsjukhuset
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad
Hitta hit
Telefon
044-309 10 00 (växel)
E-post
Skicka e-post
Webbplats
Besök kyrkans webbplats

Våra medarbetare

Sjukhuskyrkan i Kristianstad finns till för dig som är patient, anhörig eller personal på CSK. Vårt uppdrag är att finnas tillhands för samtal, krisstöd och själavård. Vi som arbetar i Sjukhuskyrkan har tystnadsplikt och för inga journaler.

Mer om vår verksamhet


Hitta till Kristianstad, Centralsjukhuset

Sjukhuskyrkans lokaler på CSK finns på Entréplan, korridor P helt nära centralhallen.

Vägbeskrivning på Google Maps

Vad vi gör


Samtal och stöd

Sjukhuskyrkan i Kristianstad finns till för dig som är patient, anhörig eller personal på CSK. Vårt uppdrag är att finnas tillhands för samtal, krisstöd och själavård. Vi som arbetar i Sjukhuskyrkan har tystnadsplikt och för inga journaler.

Stilla rum

"Stilla Rum" finns på Entréplan, korridor P helt nära centralhallen. Här får du fundera, be eller bara vara. Oavsett tro eller livsåskådning får du här möjlighet att uttrycka den. ”Stilla rum” finns till för patienternas, de anhörigas och personalens olika andliga och själsliga behov.

Beredskap

Du kan nå Sjukhuskyrkan kl 08:00-21:00 måndagar till lördagar.
På söndagar är Sjukhuskyrkan inte tillgänglig.
Du når oss via sjukhusets växel:
044-309 10 00

Gudtjänster och andra riter

Sjukhuskyrkan ordnar en enkel kristen middagsbön i ”Stilla rum” varje vardag kl 12:00. Om du som patient eller anhörig önskar enskild bön, andakt eller nattvard så kontakta oss. Det vill vi hjälpa dig med.

Vi erbjuder också...

Sjukhuskyrkan i Kristianstad erbjuder stöd till anhöriga vid avsked av avlidna. Avsked sker antingen på avdelningen där den som avlidit vårdats eller i bårhuskapellet. Avsked i bårhuskapellet kan ordnas på vardagar mellan kl 08:00 och 15:00. I samband med avsked ges möjlighet till samtal, ljuständning, bön och andakt om anhöriga så önskar.


Våra medarbetare