Linköpings universitetssjukhus

Kontaktuppgifter

Adress
Linköpings universitetssjukhus
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
Hitta hit
Webbplats
Besök kyrkans webbplats

Vi i sjukhuskyrkan är ett komplement till övriga vårdgivare, och har ett särskilt ansvar för den andliga vården på sjukhuset.
Vi finns till för alla som vistas på sjukhuset; patienter, närstående, de som arbetar inom vården samt studenter som befinner sig på sjukhuset under sin utbildning.

Sjukhuskyrkan är en kyrka för fler än man tror! Oavsett om du har en tro eller inte kan Du tala med oss om livet, oro, sorg och glädje. Vi har stor erfarenhet och kompetens när det gäller livets andliga och existentiella frågor.

I vårt uppdrag ligger också att förmedla kontakter med andra församlingar samt företrädare för andra religioner.

​Vi har beredskap dygnet runt året runt. Be vårdpersonal om hjälp att nå oss.

Vi för inga journaler och arbetar under tystnadsplikt.

Sjukhuskyrkan kan även förmedla kontakt med församlingspräst/pastor och företrädare för andra trosinriktningar.
Växel: 010-103 00 00

Mer om vår verksamhet


Hitta till Linköpings universitetssjukhus

Våra samtalsrum ligger på plan 09 i huvudblocket bakom B-hissarna. Det är skyltat.

Vägbeskrivning på Google Maps