Luleå, Sunderby sjukhus

Kontaktuppgifter

Adress
Luleå, Sunderby sjukhus

Hitta hit
Webbplats
Besök kyrkans webbplats

Sjukhuskyrkans präster och diakoner finns till för patienter, närstående och personal.  Vi kan erbjuda själavård och avlastande samtal för enskilda eller i grupper. Vi finns som en del av sjukhusets krisberedskap och finns tillgängliga via journummer dygnet runt,  året om. Vi har gudstjänst en gång/vecka och ansvarar för öppethållandet av Stillhetens rum. Vi kan förmedla kontakt med företrädare för andra religioner. Fördjupad information hittar du via länken till vänster.

0920-28 22 50 – dagtid

Journummer: 0746-49 91 49

Mer om vår verksamhet

Vad vi gör


Samtal och stöd

Sjukhuskyrkan
Här finns präster och diakoner med erfarenhet av samtal, själavård i tider av sjukdom, ensamhet och olika kriser. Sjukhuskyrkan arbetar i första hand inom den slutna vården, alltså på sjukhus. Vi förmedlar kontakt med företrädare för andra religioner/kyrkor.

Sjukhuskyrkan på Sunderby sjukhus
Expedition
Telefon 0920-28 22 50

Journummer (brådskande ärenden)
Telefon 0746-49 91 49

Lokalisering
Sjukhuskyrkan ligger högst upp i sjukhuset till vänster om huvudentrén, trapphus K, plan 6 (hiss vid apoteket).

Öppethållande
Måndag-fredag kl. 08.00-16.30 finns personal från sjukhuskyrkan på sjukhuset. Övrig tid, och vid akuta ärenden kan du ringa journumret (se ovan).
Vi har beredskap dygnet runt, hela året.
Stillhetens rum är alltid öppet och för alla!

En ekumenisk kyrka
Sjukhuskyrkan är ett samarbete mellan Svenska kyrkan och frikyrkorna.

Samtal och själavård
Genom lyssnande och empatiska samtal ger vi vårt bidrag till vården utifrån
en helhetssyn. Människan ställs i centrum, inte diagnosen, men eftersom sjukdomen/krisen just då fyller människans tankar och frågor, är det naturligt
att detta ofta fokuseras.

I själavård kan och får alla frågor tas upp, också de existentiella/andliga. Vi har tystnadsplikt.

Beredskap
När våra insatser behövs är personalen tillgänglig hela dygnet och hela året. Beredskapen gäller även stöd till anhöriga vid akuta kriser och olyckor.

Gudstjänster och andakter
Gudstjänster anpassas efter behov och önskemål. Detta kan ske i form av andakt,
i stillhet eller under tystnad. Om någon på grund av sjukdom inte kan delta i
gudstjänst med nattvard i andaktsrummet, kan en präst komma till den sjuke för enskild nattvard. Vi står självfallet till tjänst med dop i krissituation.

Adress
Sjukhuskyrkan, Sunderby sjukhus, 971 80 Luleå.
Här hittar du Sunderby sjukhus (Karta på eniro)