Kontaktuppgifter

Adress
Lycksele lasarett
Hedlundavägen
921 37 Lycksele
Hitta hit
Telefon
0950-390 00
Webbplats
Besök kyrkans webbplats

Våra medarbetare

Lasarettets växel: 0950-390 00
Medarbetarnas kontaktuppgifter i länken nedan.

Mer om vår verksamhet


Hitta till Lycksele lasarett

Sjukhuskyrkans mottagning och Stilla Rum finns på entréplan nära huvudentrén. Följ skyltning. Du hittar kontaktuppgifter till medarbetare via länk nedan.

Vägbeskrivning på Google Maps

Vad vi gör


Samtal och stöd

Vi kan erbjuda bland annat
- enskilda samtal och krisstöd
- enskild bön och nattvard
- själavård och bikt
- dop, välsignelseakt och vigsel
- medverkan vid avsked och minnesstunder
- kontakt med hemförsamlingar och företrädare för andra religioner
- stöd i grupp eller enskilt genom avlastningssamtal, reflexionssamtal och handledning
- medverkan i utbildning och etiksamtal
Sjukhuskyrkan bjuder in till samtalsgrupper, beroende på behov.
Det kan vara anhöriggrupper, grupper med patienter, personalgrupper, och handledningsgrupper.

Stilla rum

Stilla Rum, vid lasarettets reception, är öppet dygnet runt, för stillhet, bön och samtal.
I skrivboken kan du sätta ord på dina tankar.
I bönekorgen kan du lägga din bön - vi ber för den regelbundet.

Beredskap

Sjukhuskyrkans medarbetare är tillgängliga dagtid mellan 8.00 och 16.00. Vi nås genom våra direktnummer eller via sjukhusets växel: 0950-390 00.
Kvällar och helger finns alltid någon i beredskap, från 08.00 - 24.00. Personal på avdelningarna kan söka oss under beredskapstid.
Ta gärna kontakt med oss om en patient eller anhörig uttrycker att de vill samtala och dela sina tankar, sin oro, sina känslor och frågor.

Gudtjänster och andra riter

Under Coronapandemin har alla sångandakter och gudstjänster haft paus.
Vi hoppas under hösten kunna återuppta andakter på avdelningar samt samlingar i Stilla Rum.

Enskilt nattvardsfirande, dop, välsignelseakt och vigsel kan vi bistå med vid behov.