Örebro, universitetssjukhus

Kontaktuppgifter

Adress
Örebro, universitetssjukhus
Södra Grev Rosengatan 18
701 85 Örebro
Hitta hit
Telefon
019-602 10 00 (växel)
E-post
Skicka e-post
Webbplats
Besök kyrkans webbplats

Våra medarbetare

När livet förändras genom sjukdom är det inte alltför sällan som vi då också möts av de existentiella frågorna om livet. Sjukhuskyrkan vill möta dig där, i brytpunkten mellan livet och död och vill vara en samtalspartner i samtalet om livets alla skeenden.

Sjukhuskyrkan är till för dig som patient, närstående eller personal. Du kan söka oss och be om vårt stöd genom enskilt samtal, genom några av våra besöksgrupper eller genom enskild bön, andakt eller nattvard.

Sjukhuskyrkan har ett ekumeniskt medarbetarlag som kommer både från Svenska kyrkan och från de traditionella frikyrkorna. På sjukhuset finns även en muslimsk koordinator och vi förmedlar gärna kontakter till andra kyrkor och religioner vid behov.

Mer om vår verksamhet


Hitta till Örebro, universitetssjukhus

Sjukhuskyrkan på USÖ finns i hus M, plan K1. Gå in huvudentrén, förbi Informationsdisken och nerför trappan till höger.

Vägbeskrivning på Google Maps

Vad vi gör


Samtal och stöd

Det är värdefullt att veta att någon vill och har tid att möta mig där jag är i mitt liv just nu, möta min oro, mina bekymmer, glädje och sorg och de livsfrågor som jag ställs inför.

Sjukhuskyrkan är en resurs i vården och vi ingår i den andliga/existentiella vården för patienter, närstående och personal och därför vill vi möta dig som enskild för att samtala om livet. Inget är för stort eller smått, inte heller tillåtet eller otillåtet att samtala omkring.

Samtalsgrupper
Geriatriska och palliativa kliniken erbjuder tillsammans med Sjukhuskyrkan möjligheten att delta i en stödgrupp för sörjande. Vi vänder oss till dig som har haft en make/maka eller sambo som under en tid fått vård av, eller vårdats på den palliativa avdelningen, avd 84 på Universitetssjukhuset.
Mer information: Hanna Berge-Kleber, kurator, Geriatriska kliniken. Telefon 019-602 82 56 eller e-post hanna.berge-kleber@regionorebrolan.se

Svenska kyrkan i Örebro har också Stödgrupper för sörjande dit du som inte har direkt anknytning till Universitetssjukhuset kan vända dig. Läs mer på Svenska kyrkan i Örebros hemsida: svenskakyrkan.se/orebro/nyheter/leva-vidare-grupp

Barn och ungdomar är lätt att glömma när vi drabbas av sorg. Sjukhuskyrkan tillsammans med Universitetssjukhuset erbjuder stöd till barn och ungdomar i sorg. Läs mer på Svenska kyrkans i Örebros hemsida:
https://www.svenskakyrkan.se/orebro/nyheter/nar-nagon-nara-dor--stodgrupper-for-barn-och-unga-i-sorg

Stilla rum

I tystnaden och i stillheten får vi vara, särskilt när livet berör oss på djupet, såväl i glädjens stund som i sorgens mörker.

På Universitetssjukhuset har Sjukhuskyrkan två vackra Meditationsrum: Ett beläget i B-husets entré och ett i M-husets källare, direkt i anslutning till Sjukhuskyrkans lokaler. Hit kan du söka dig för att i stillhet och tystnad be eller bara sitta ner med dina tankar och känslor när livet tränger på.

I Meditationsrum i B-husets entré får du en möjlighet att sitta ner i tystnad och stillhet för att be eller bara vara. Meditationsrummen är öppna varje vardag mellan 8.00–22.00.

Välkommen in i Stillheten.

Beredskap

Sjukhuskyrkan vid Universitetssjukhuset finns på plats på sjukhuset alla vardagar mellan klockan 8.00 och 16.00.

Vi har även beredskap under helger och särskilda högtidsdagar. Vi kan vara på plats på sjukhuset för krisstöd under akuta händelser, samtal eller annat skäl som föranleder att vi kallas in. Under beredskapstiden tas kontakt med Sjukhuskyrkan endast via personalen på Universitetssjukhusets vårdavdelningar.

Gudtjänster och andra riter

Gudstjänsten är kärnan och pulsen i Sjukhuskyrkans liv. Precis som varje undersköterska, sjuksköterska, och läkare – all personal, såväl som respiratorns ut och in andning och dialysapparatens renande surr är Universitetssjukhusets puls och livgivare.

Sjukhuskyrkan låter inte virus eller andra sjukdomar som vill hindra livets puls att slå genom att avstå från att låta gudstjänstens hjärta slå. I dagsläget firar Sjukhuskyrkan inte offentliga gudstjänster, men vi firar direkta gudstjänster tillsammans med dig via Örebro Närradio varje onsdag klockan 16.00 på 95,3 MHz. Välkommen att fira den med oss.

Vi erbjuder också...

Dop i krissituation
Universitetssjukhuset personal räddar liv, dygnet runt och året om, men ibland händer livet fort, så fort att det blir bråttom!

Nöddop sades det förr, idag kallas det inom Svenska kyrkan och i Sjukhuskyrkan dop i krissituation. De flest barn föds in i världen och möter den och oss med glädje och hopp. Men ibland händer det att det nyfödda barnet drabbas av något eller är svårt sjukt och då blir det bråttom. - Ser det riktigt illa ut kan det till och med bli bråttom med dop.

Det kan vara så akut att inte ens en av Sjukhuskyrkans präster eller pastorer hinner fram för att döpa, då får, enligt Svenska kyrkans ordning, en annan person döpa, och det händer ibland att personal på Universitetssjukhusets Neonatalavdelning och Förlossning gör det. Det enda kravet är att personen som utför dopet själv är döpt.

Riter är viktiga när något ofattbart händer. Dop i krissituation är en särskild händelse, samtidigt som det ger föräldrar möjligheten att välkomna sitt nyfödda barn till livet.

Sjukhuskyrkan vill ge stöd i den stunden och då blir dopet en omfamning och en önskan om att barnet ska få leva och må bra. Ibland när livet inte går att rädda och barnet inte överlever, blir dopet en officiell rit som ger barnet sin plats i livet och i församlingen. Det blir inneslutet i Guds gemenskap på ett unikt sätt.

Många av oss människor av i dag har svårt att tro, men även i vår tid är det viktigt att sätta ord på tankar och känslor för att kunna leva vidare. När orden tystnat får dopets handling tala och ge stöd genom bönens kraft och vattnets tecken. Där vill vi i Sjukhuskyrkan möta varje förälder som behöver stöd, kraft och hopp.

Personligt avsked
Ibland dör en närstående ifrån oss efter en kortare- eller längre tids sjukdom eller hastigt vid olyckor. Vi som närstående måste ta vårt sista avsked.

I denna avskedets stund kan det kännas tryggt att ha någon vid sin sida. Vi i Sjukhuskyrkan delar gärna den stunden tillsammans med dig, som närstående genom att stå vid tyst vid din sida, hålla i din hand eller tillsammans med dig ha en kort andakt, där vi överlämnar den döde i Guds händer.

Det är alltid värdefullt att se den döde, särskilt då dödsfallet kommit utan förvarning, som vid olycka eller hastig sjukdom. Glöm inte bort barn och ungdomar, de behöver också se för att förstå och få möjlighet att säga sin egen personliga hälsning till den som dött. Undanhåll dem inte den möjligheten, får då finns det en risk att fantasin får fäste och det är värre än verkligheten.

Att se och att ta avsked av den människan som varit en del av ditt liv är att ta hand om sig själv och hedra den döde på ett kärleksfullt sätt.