Örnsköldsviks sjukhus

Kontaktuppgifter

Adress
Örnsköldsviks sjukhus
891 89 Örnsköldsvik
Hitta hit
Webbplats
Besök kyrkans webbplats

Sjukhuskyrkan finns till för dig som patient, närstående och personal, för besök, samtal, själavård, andakt, förbön och enskild nattvard. Sjukhuskyrkans andaktsrum är alltid öppet för alla.
Bild
”Livsvägen” – altarväv i Sjukhuskyrkan Örnsköldsvik.
Sjukhuspräst: 0660-26 64 02
Diakoniassistent: 0660-26 64 18
Sjukhusets växel: 0660-89 000

Mer om vår verksamhet


Hitta till Örnsköldsviks sjukhus

Sjukhuskyrkan vid Örnsköldsviks sjukhus finns i Wemerbyggnadens entré. I foajén finns receptionen strax till höger och sjukhuskyrkans lokaler till vänster om den, intill ingången till Medicinmottagningen. Du hittar kontaktuppgifter till medarbetarna via länken nedan.

Vägbeskrivning på Google Maps

Vad vi gör


Samtal och stöd

Sjukhuskyrkan -andlig vård i vården
Ibland rår vi inte över livet. Det är skört, det är sårbart. Sjukhuskyrkan finns som en samtalspart – öppen för alla, patienter, närstående och personal. Med oss kan du dela alla dina tankar om livets mening, glädje, sorg, oro och smärta, både till kropp och till själ, i vilken situation du än befinner dig i just nu.

Du behöver inte kalla dig kristen eller troende för att kontakta oss.

tystnadsplikt
Vi som arbetar i sjukhuskyrkan har tystnadsplikt. Det du anförtror oss stannar hos oss. Vi har varken rättighet eller skyldighet att föra något vidare. Vi för heller inga journaler.

Sjukhuskyrkan finns till hands när du eller ni
önskar besök på avdelningen eller enskilt samtal
önskar prata om existentiella eller andliga frågor kring liv och död
önskar att någon ber för dig/er i den situation som är
drabbas av förlust, sorg eller kris
önskar medverkan och vägledning vid avsked
önskar få nattvarden
önskar dop i krissituation
Om du pratar finska eller är i behov av att bli tolkad, kontakta sjukhuspräst Carola Sjölind Westin.

Ring eller be personalen att kontakta oss
Om vi inte svarar, lämna ett meddelande så återkommer vi så snart vi kan.

Om sjukhusprästen Carola Sjölind Westin är ledig hänvisas du till en prästkollega som är beredd på samtal.

Du kan även söka oss dagtid via sjukhuset telefonväxel 0660-89000

Sjukhuskyrkan är ekumenisk och vi förmedlar också kontakt med andra kyrkor och trossamfund.

Andakt varje onsdag kl 14:00
I sjukhuskyrkans lokaler finns ett andaktsrum som är öppet måndag-fredag
kl 9:00-18:00, ett rum för stillhet, bön, tystnad och vila. Välkommen till andakt där varje onsdag kl 14:00. Andaktsrummet hittar du i Wemerklinikens entré, förbi receptionen och till vänster, vid ingången till Medicinmottagningen.