Kontaktuppgifter

Adress
Sollentuna sjukhus
Sollentuna sjukhus, Nytorpsvägen, Sollentuna, Sverige

Hitta hit
Webbplats
Besök kyrkans webbplats

Våra medarbetare

Måndagar och torsdagar kl. 09.00-15.00 finns vi på sjukhuset.
Du når oss lättast via telefon eller mejl. (se nedan)

Mer om vår verksamhet


Vad vi gör


Samtal och stöd

Sjukhuskyrkan utgör en del av det vidare begreppet ”andlig vård i sjukvården” som betecknar det arbete som företrädare för olika religioner utför på sjukhusen till stöd för patienter, närstående och personal.

Stilla rum

Rum för stillhet
Rummet är öppet för dig när du behöver dra dig undan en stund.
Kanske vila, lugna dina tankar eller bara få vara.
Rum för stillhet ligger på entréplan, följ skyltarna i taket.
Vi kan komma och besöka dig, samtala en stund och be en
bön tillsammans om du vill.

Vi erbjuder också...

Vi samverkar med olika religiösa organisationer och trossamfund,
och vi hjälper gärna till att förmedla kontakt med företrädare för din tro eller ditt samfund.


Våra medarbetare