Kontaktuppgifter

Adress
Sollentuna sjukhus

Hitta hit

Våra medarbetare

På Sollentuna sjukhus finns en sjukhusdiakon, 8 tim/vecka. Sjukhusdiakonen finns just nu på palleativa avdelningarna i huvudsak för samtal med patienter. Det går att söka mig för samtal direkt på telefon eller genom personal på avdelning. Jag har tystnadsplikt. I Sjukhusets entré finns ett Rum för stillhet där det finns möjlighet att sitta ner en stund för egen refleftion och återhämtning.

Jag nås på tel 0707819555 måndag och torsdagar kl 10-14 övrig tid finns jag i Svenska kyrkan Sollentuna vxl nummer i så fall  08-50551300

Mer om vår verksamhet

Vad vi gör


Samtal och stöd

Sjukhuskyrkan utgör en del av det vidare begreppet ”andlig vård i sjukvården” som betecknar det arbete som företrädare för olika religioner utför på sjukhusen till stöd för patienter, närstående och personal.


Våra medarbetare