Stockholm, Danderyds sjukhus

Kontaktuppgifter

Adress
Stockholm, Danderyds sjukhus
Entrévägen 2 (Huvudentré), Danderyd, Målpunkt N , Plan 4
182 88 Danderyd
Hitta hit
Telefon
0812355000
Webbplats
Besök kyrkans webbplats

Våra medarbetare

Sjukhuskyrkans uppdrag är att stödja och hjälpa, vara bärare av mod och hopp i livets alla skeden.

Vi finns för att skapa tid och rum för de livsfrågor som aktualiseras i samband med sjukdom eller sjukhusvistelse.

Sjukhuskyrkan finns till för patienter, närstående och personal.

Sjukhuskyrkan är ekumenisk och vi förmedlar kontakt med andra trossamfund.
Vi finns för dig oavsett om du har en tro eller ej.

Du når oss via sjukhusets växel 08-123 550 00

Mer om vår verksamhet


Hitta till Stockholm, Danderyds sjukhus

Sjukhuskyrkan finns vid Målpunkt N, plan 4. Från huvudingången gå direkt till höger vid blomsteraffären. Fortsätt rakt fram till Du kommer till en rulltrappa på höger sida. Åk upp för rulltrappan och Du finner Andaktsrum och expedition på höger sida.

Vägbeskrivning på Google Maps

Vad vi gör


Samtal och stöd

Vi har absolut tystnadsplikt och skriver aldrig journal.
Samtal kan ske på vårdavdelningen eller i Sjukhuskyrkans lokaler.
Vi finns som stöd vid kris och katastrof till exempel vid förlust av anhörig och vid olyckshändelser.
På uppdrag medverkar vi i personalutbildning och leder reflektionsgrupper.

Stilla rum

På Danderyds sjukhus finns ett andaktsrum. Här kan du sitta ned i lugn och ro, tända ljus och läsa böcker och tidningar. Andaktsrummet finns vid målpunkt N, plan 4 och är öppet dagligen 7.00-19.00.

Beredskap

Sjukhuskyrkan på Danderyds sjukhus är tillgänglig alla dagar. Under kvällar och helger har vi beredskap per telefon och vi kan vara på plats på sjukhuset för krisstöd under akuta händelser, samtal eller annat skäl som föranleder att vi kallas in.

Gudtjänster och andra riter

Andakt, enskild nattvard, förbön, dop och vigsel kan ske i Sjukhuskyrkans lokaler eller på vårdavdelningen.
För begravning finns sjukhusets begravningskapell i bårhuset.


Våra medarbetare

Ann Schylander Cortés

Sjukhuspastor

Carl Henric Svanell

Sjukhuspräst

Peter Sandin

Sjukhuspräst