Stockholm, Södersjukhuset

Kontaktuppgifter

Adress
Stockholm, Södersjukhuset
Sjukhusbacken 10
118 83 Stockholm
Hitta hit
Telefon
08-6161115
Webbplats
Besök kyrkans webbplats

Våra medarbetare

De flesta människor bär på frågor om livets mening. När man blir sjuk kan sådana frågor komma upp till ytan på ett sätt som de kanske aldrig har gjort tidigare. Sjukhuskyrkan vill vara med och skapa mötesplatser för viktiga samtal. vi vänder oss till alla oavsett trostillhörighet. Vi har absolut tystnadsplikt och för inga journaler. Vi är till för patienter, närstående och personal.
Vi kan hjälpa till med enskild andakt, förbön och nattvard. Vi kan också hjälpa till med frågor rörande dop, vigsel och och begravning. Läs mer på länken nedan.

Tel. 08-616 11 15 vardagar kl 08.00-17.00
Södersjukhusets växel: 08-616 10 00

Mer om vår verksamhet


Hitta till Stockholm, Södersjukhuset

Sjukhuskyrkan på Södersjukhuset finns på entréplanet i centralkorridoren på vänster sida direkt efter biblioteket.

Vägbeskrivning på Google Maps

Vad vi gör


Samtal och stöd

Den som befinner sig på sjukhuset kan söka oss för samtal om livet och döden, om relationer, om det djupt existentiella och om andlighet. Den som kommer till oss bestämmer själv vad samtalet ska handla om. Vi lyssnar och följer dig en bit på din väg. Vi för ina journaler och vi har tystnadsplikt. Vi finns på plats alla vardagar 09.00-16:30. Kom förbi eller ring och boka en tid på 08-616 1115 alla vardagar kl 08.00-17.00.

Stilla rum

Meditationsrummet är öppet alla dagar kl. 08.00-20.00. När sjukhuskyrkans personal finns på plats är det möjligt att tända ljus.


Våra medarbetare