Stockholm, S:t Görans sjukhus

Kontaktuppgifter

Adress
Stockholm, S:t Görans sjukhus
Sankt Göransplan 1
112 19 Stockholm
Hitta hit
Webbplats
Besök kyrkans webbplats

Sjukhuskyrkan är till för dig som berörs av sjukvården; Patient, närstående eller personal, troende eller icketroende. Vår uppgift som sjukhuskyrka är att vörda, värna och värma mötet med människan där hon är. Vi bedriver andlig omsorg och förmedlar kontakt med företrädare för andra religioner.

070-289 94 97
070-020 90 39
070-289 94 84
Växel: 08-587 010 00

Mer om vår verksamhet


Hitta till Stockholm, S:t Görans sjukhus

Sjukhusets nya andrum för eftertanke, sorg och tacksamhet är nu invigt. Det är ett rum för alla, oavsett vad man tror på eller om man inte bekänner sig till någon tro. I anslutning till detta rum har Sjukhuskyrkan sina lokaler. Du hittar oss på entréplan.

Vägbeskrivning på Google Maps

Vad vi gör


Samtal och stöd

Sjukhuskyrkan
Sjukhuskyrkan på S:t Görans sjukhusområde är till för alla som berörs av sjukvården. Sjukhuskyrkans meditationsrum finns på Capio S:t Görans sjukhus, entréplan.

Sjukhuskyrkan är till för dig som berörs av sjukvården; patient, närstående, personal, oavsett livsåskådning. Vi arbetar under tystnadsplikt och vi för inga journaler. Du når oss vardagar på våra personliga telefonnummer eller på vår gemensamma telefon i sjukhuskyrkan: 08-587 024 89.

Läs gärna mer på http://www.capiostgoran.se/din-vard/inneliggande-patient/sjukhuskyrkan

Vi som arbetar i sjukhuskyrkan är:

Peter Strömmer, sjukhuspräst, 08-545 708 71 eller 070-289 94 84
peter.strommer@svenskakyrkan.se

Steve Sjöquist, sjukhusdiakon, 08-545 709 78 eller 070-289 94 97
steve.sjoquist@svenskakyrkan.se

Ingrid Svanell, sjukhuspastor Filadelfiaförsamlingen 08-58 70 24 79 eller
070-020 90 39, Ingrid.svanell@capiostgoran.se