Kontaktuppgifter

Adress
Torsby sjukhus
Lasarettsvägen 8
685 34 Torsby
Hitta hit
Webbplats
Besök kyrkans webbplats

Sjukhuskyrkan finns till för patienter, anhöriga och personal på Torsby sjukhus. Vid kris och olyckor kan sjukhuskyrkan finnas med som ett stöd för såväl drabbade som personal. Vi erbjuder stödsamtal, krisstöd, enskilda samtal och själavårdssamtal. Andakt, förbön, bikt och enskild nattvard. Vi förmedlar kontakt med själavårdare i hemförsamling eller företrädare för andra kyrkor, samfund och religioner och vi finns med i sjukhusets krisgrupp och i palliativa teamet.

0560-474 08

Mer om vår verksamhet


Hitta till Torsby sjukhus

Ingång genom huvudentrén. där det finns skyltning till sjukhuskyrkan. Vi finns på 3e våningen bortom röntgen och bibliotek.

Vägbeskrivning på Google Maps

Vad vi gör


Samtal och stöd

Sjukhuskyrkan
Sjukhuskyrkan är till för alla som vistas på sjukhuset – både för patienter, anhöriga och personal.

Att vara i sjukhusmiljö innebär för många att man får tankar och funderingar som det kan kännas skönt att få samtala med någon om. Samtalen har alltid sin utgångspunkt i vad du personligen tycker är viktigt.
Diakon och präst som jobbar här har tystnadsplikt och för inga journaler. Du kan vända dig till oss oavsett om du har en tro eller inte.
Välkommen att kontakta Sjukhuskyrkan om du vill dela glädje, sorg eller hopp. Här finns en helhetssyn där människan och inte diagnosen står i centrum.
Vi finns till för enskilda samtal, själavård och bön.

Vårt samtalsrum finner du på plan 3, strax bortom biblioteket.

På sjukhuset i Torsby arbetar diakonerna Karin Lövestam-Öberg och Inger Hjalmarsson. Vid behov finns även prästerna Karin Jansson och Johan Bonander tillgängliga.

Karin finns på sjukhuset och besöker även särskilda boenden samt gör hembesök. Telefon Sjukhuskyrkans exp. (På detta nummer finns telefonsvarare, som avlyssnas regelbundet.) 010-834 74 08. (mobilen säkrast för direkt kontakt)

KARIN LÖVESTAM-ÖBERG
Mobil: 070-671 39 61
E-post: Karin.Lovestam-Oberg@svenskakyrkan.se