Uppsala, Akademiska sjukhuset

Kontaktuppgifter

Adress
Uppsala, Akademiska sjukhuset
Sjukhusvägen 10
751 85 Uppsala
Hitta hit
Telefon
018-611 34 90
018-6110000 (växel)
E-post
Skicka e-post
Webbplats
Besök kyrkans webbplats

Våra medarbetare

Sjukhuskyrkan vill medverka till en helhetssyn på människan i vården. Varje människa har fysiska, psykiska, sociala och existentiella eller andliga behov.

Sjukdom och lidande aktualiserar frågor om mening, skuld, död och oro för framtiden. Här ryms också religion och tro.

Sjukhuskyrkan har kunskap och erfarenhet av att möta människor i olika livsskeden. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler. Vi finns till för patienter, närstående och personal. Våra tjänster är avgiftsfria. Sjukhuskyrkan är ett samarbete mellan frikyrkor och Svenska kyrkan. Vi förmedlar gärna kontakter till andra religionsföreträdare.

Sjukhusets växel: 018-611 00 00.
Sjukhuskyrkans expedition: 018-611 34 90 (ingång 70)

Mer om vår verksamhet


Hitta till Uppsala, Akademiska sjukhuset

Sjukhuskyrkan på Akademiska sjukhuset har sin expedition vid ingång 70 bv

Vägbeskrivning på Google Maps

Vad vi gör


Samtal och stöd

Vi erbjuder dig som är patient, närstående eller personal
• enskilt samtal eller i grupp
• krisstöd
• enskild bön och nattvard
• medverkan vid avsked och minnesstunder
• kontakt med hemförsamlingar och företrädare för andra religioner
• stödgrupper för barn och unga i sorg som förlorat en förälder eller syskon, så kallade zebragrupper.
• medverkan i utbildningssammanhang och personalgrupper. Förslag på teman:
- existentiella frågor i vården
- mångkulturella möten i vården
- krisstöd och sorg
- coping och bemästring
- döden
- riters funktion i viktiga livshändelser

- Vi erbjuder också arbetshandledning i grupp eller enskilt

Kontakta oss på tel 018-611 34 90 eller via sjukhusets växel.

Stilla rum

Andrum är rum avsedda för stillhet och andakt, bön och reflektion. De finns vid ingång 85, ingång 95-96, ingång 101 och ingång 10. Andrummen är öppna för alla.

Beredskap

Vi har beredskap alla dagar 9.00-21.00. Det är avdelningarna som söker oss via sjukhusets växel 018-6110000.
Ta gärna kontakt med oss om en patient eller anhörig uttrycker att de vill samtala och dela sina tankar, sin oro, sina känslor och farhågor.