Uppsala, Akademiska sjukhuset

Kontaktuppgifter

Adress
Uppsala, Akademiska sjukhuset
Sjukhusvägen 10
751 85 Uppsala
Hitta hit
Telefon
018-611 34 90
018-6110000 (växel)
E-post
Skicka e-post
Webbplats
Besök kyrkans webbplats

Våra medarbetare

Sjukhuskyrkan är öppen för alla, oavsett tro och livsåskådning.

Sjukhuskyrkan vill medverka till en helhetssyn på människan i vården. Varje människa har fysiska, psykiska, sociala och existentiella eller andliga behov.

Sjukdom och lidande aktualiserar ofta frågor om livet och döden, som kan handla om mening, skuld och oro för framtiden. Här ryms också religion och tro.

Sjukhuskyrkan har kunskap och erfarenhet av att möta människor i olika livsskeden. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler. Vi finns till för patienter, närstående och personal. Våra tjänster är avgiftsfria. Sjukhuskyrkan är ett samarbete mellan frikyrkor och Svenska kyrkan. Vi förmedlar också kontakter till andra religionsföreträdare.

Barnsorgsgrupper, så kallade Zebragrupper: https://www.svenskakyrkan.se/uppsala/zebragrupp

Vi finns på Facebook/sjukhuskyrkanakademiska

Vi har även en podd som heter ”Livsnära med sjukhuskyrkan”

 

EXPEDITIONEN ÄR SOMMARSTÄNGD

Mellan den 17 juni till den 19 augusti är expeditionen stängd. Men det går bra att ringa till nummer 018-6113490 och lämna ett meddelande. Telefonsvararen lyssnar vi av varje vardag.

Sjukhuskyrkans expedition: 018-611 34 90 (ingång 70). Expeditionen är öppen månd, tisd, onsd och fred 9.30-11.00 samt torsd 13.00-14.00.  Du kan även nå oss alla dagar via telefonsvararen på nummer 018-6113490. Vi lyssnar av telefonsvararen varje vardag.

 

 

INGEN MÄSSA UNDER SOMMAREN

Vi startar igen den 22 augusti.

Vi firar mässa på torsdagar 11.15 i Andrummet vid ingång 85.

 

Enskild andakt kan vi ha på de olika avdelningarna.

 

Sjukhusets växel: 018-611 00 00

Mer om vår verksamhet


Hitta till Uppsala, Akademiska sjukhuset

Sjukhuskyrkan på Akademiska sjukhuset har sin expedition vid ingång 70 bv. Vår expedition vid ingång 70 är öppen månd, tisd, onsd och fred 9.30-11.00 samt torsd 13.00-14.00. Du kan även nå oss alla dagar via telefonsvararen på telefon 018-6113490.

Vägbeskrivning på Google Maps

Vad vi gör


Samtal och stöd

Vi erbjuder dig som är patient, närstående eller personal
- enskilt samtal
- krisstöd
- enskild bön och nattvard
- dop, välsignelseandakt, vigsel
- medverkan vid avsked och minnesstunder
- kontakt med hemförsamlingar och företrädare för andra religioner

- Zebragrupper - stödgrupper för barn, ungdomar och familjer i sorg

- medverkan i utbildning och personalgrupper om till exempel:
- existentiella frågor
- att möta människor i kris
- mångkulturella möten i vården
- krisstöd och sorg
- coping och bemästring
- döden
- riters funktion i viktiga livshändelser

- Vi erbjuder också stöd i grupp eller enskilt genom avlastningssamtal och handledning.

Kontakta oss på tel 018-611 34 90 eller via sjukhusets växel.

Stilla rum

Andrum är rum avsedda för stillhet och andakt, bön och reflektion.
De finns vid ingång 10, ingång 85 bv, ingång 101, samt vid Palliativt centrum, Genetikvägen 4.
Andrummen är öppna för alla.
Enskild andakt kan vi ha på de olika avdelningarna.

Beredskap

Vi har beredskap alla dagar 9.00-21.00. Det är personalen på avdelningarna som kan söka oss via sjukhusets växel 018-6110000.
Ta gärna kontakt med oss om en patient eller anhörig uttrycker att de vill samtala och dela sina tankar, sin oro, sina känslor och farhågor.


Våra medarbetare