Sjukhuskyrkan utgör en del av det vidare begreppet ”andlig vård i sjukvården” som betecknar det arbete som företrädare för olika religioner utför på sjukhusen till stöd för patienter, närstående och personal.

De kristna kyrkornas gemensamma arbete med andlig vård i sjukvården benämns ”Sjukhuskyrkan.” Namnet betecknar inte en fysisk lokal, men uttrycks genom arbetet som kyrkornas medarbetare med tjänst i Sjukhuskyrkan utför.

Lokala församlingar i sjukhusens närområden ansvarar för tjänsterna i Sjukhuskyrkan, vilket bland annat innebär att vara arbetsgivare och bära ansvar för kostnaderna för tjänsterna.

Sjukhuskyrkan finns på cirka 70 sjukhus i Sverige och innefattar upp mot 300 medarbetare. På många håll i landet är det framför allt Svenska kyrkan och de olika frikyrkliga trossamfunden som samarbetar inom Sjukhuskyrkan. I storstadsregionerna finns även medarbetare från Katolska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna knutna till arbetet.

I Sjukhuskyrkan arbetar präster, pastorer, diakoner, ordenssystrar och medarbetare med annan adekvat utbildning från de olika kristna trossamfunden.

om sjukhuskyrkan

Vanliga frågor om Sjukhuskyrkan

Här har vi sammanställt vanliga frågor och svar om Sjukhuskyrkans arbete.

De kristna kyrkornas gemensamma arbete med andlig vård i sjukvården benämns ”Sjukhuskyrkan.” Namnet betecknar inte en fysisk lokal, men uttrycks genom arbetet som kyrkornas medarbetare med tjänst i Sjukhuskyrkan utför.

Sjukhuskyrkan är till för alla som rör sig på sjukhuset; patienter, närstående och personal. 

Medarbetarna på sjukhuskyrkan finns där för dig och du behöver inte vara kristen för att vända dig till oss. Du väljer själv vad du vill prata om.

Sjukhuskyrkan har kontaktuppgifter till olika religiösa samfund och hjälper gärna till med att förmedla en kontakt. Sjukhuskyrkan kan också, efter önskemål, förmedla kontakter till representanter för kristna församlingar, till exempel på en patients hemort.

Mer om Sjukhuskyrkan

Här finns mer informtion om Sjukhuskyrkans organisation, historia och nätverk.