Sjukhuskyrkans anställda har lång erfarenhet av att förmedla kontakt till andra trossamfund än de kristna när patienter eller deras närstående så önskar och hjälper också personalen till dessa kontakter.

Sedan början av 2000-talet har framför allt de muslimska riksorganisationerna och Sveriges Buddhistiska Gemenskap (SBG) etablerat tjänster inom den andliga vården i sjukvården. Det återspeglar att befolkningen i Sverige idag innefattar människor med skiftande livsåskådningar och religiös tro.

Antalet tjänster för företrädare för andra religioner än den kristna inom den andliga vården i sjukvården är ännu relativt få. De utgör en viktig resurs i arbetet med den andliga vården i sjukvården.

Kontakt med andra religioner
Information och kontaktuppgifter till företrädare för muslimska andlig vård i sjukvården: http://muslimskandligvard.se/

Information och kontaktuppgifter till företrädare för buddhistisk andlig vård i sjukvården: https://www.sverigesbuddhister.se/buddhistisk-andlig-vard/

Myndighet om andlig vård inom sjukvården
Myndigheten för stöd till trossamfund har tagit fram en broschyr som beskriver den andliga vården inom sjukvården: Andlig vård inom sjukvården_web.pdf (myndighetensst.se)