Beredskap

På de flesta håll upprätthåller Sjukhuskyrkans personal beredskap under kvällar och helger.

Det innebär att en medarbetare med kort varsel kan komma in till sjukhuset för att stå till förfogande för krisstöd vid akuta händelser. Inringning sker via sjukhusets växel.

Sjukhuskyrkan är också som regel representerad i sjukhusens PKL-team (Psykosocial Katastrof Ledningsgrupp).

Information och material till stöd och hjälp under corona epidemin

Den pågående corona epidemin innebär stora ansträngningar för vården och att arbetet med andlig vård på sjukhusen i viss mån behöver ställas om och anpassas utifrån läget som råder. Här nedan finns länkar till sidor där material och information finns att hämta samt även dokument som tagits fram inom Sjukhuskyrkan att kunna användas under denna period.

Länk till Sveriges kristna råds sida om kyrkorna och corona:

http://www.skr.org/kyrkorna-och-corona-viruset/

Material att användas vid avsked, framtaget inom lokala Sjukhuskyrkor:

Avskedsord att användas av personal

Avskedsandakt Covid -19 tid Sjukhuskyrkan

Avskedsandakt Covi – 19 tid Församlingar

På log in delen kan du som är medarbetare i Sjukhuskyrkan hitta ytterligare material, främst genom en länk till Svenska kyrkan.

 

  • Min upplevelse

    ”Så mycket oro och så många frågor har väckts genom min sjukdom. I mötet med diakonen från Sjukhuskyrkan fanns någon som tog sig tid att lyssna.”