Beredskap

På de flesta håll upprätthåller Sjukhuskyrkans personal beredskap under kvällar och helger.

Det innebär att en medarbetare med kort varsel kan komma in till sjukhuset för att stå till förfogande för krisstöd vid akuta händelser. Inringning sker via sjukhusets växel.

Sjukhuskyrkan är också som regel representerad i sjukhusens PKL-team (Psykosocial Katastrof Ledningsgrupp).

  • Min upplevelse

    ”Så mycket oro och så många frågor har väckts genom min sjukdom. I mötet med diakonen från Sjukhuskyrkan fanns någon som tog sig tid att lyssna.”