Andra religioner

Kontakt med företrädare för andra religioner eller livstolkningar:

Sjukhuskyrkans anställda har lång erfarenhet av att förmedla kontakt med företrädare för andra religioner eller livstolkningar när patienter eller deras närstående så önskar. Söker du hjälp med detta kan du kontakta Sjukhuskyrkan på din ort. Vissa sjukhus har kontaktuppgifter till företrädare för olika religioner eller livstolkningar på sina hemsidor. Det går också att fråga personalen på sjukhusen om råd.

På några av de större orterna och sjukhusen i landet har de muslimska riksorganisationerna etablerat ett arbete för andlig vård i sjukvården. Information om detta och kontaktuppgifter finns på: www.muslimsksjukhuskoordinator.se

Sveriges Buddhistiska Gemenskap bär det övergripande ansvaret för den buddhistiska andliga vården i sjukvården. Två koordinatörer finns anställda. Information och kontaktuppgifter hittar du här:
www.sverigesbuddhister.se/buddhistisk-andlig-vard/