Här finns kontaktuppgifter till Sjukhuskyrkans presskontakter, samt frågor och svar på vanliga frågor.

Kimmo Kling
Nationell samordnare för Sjukhuskyrkan
Kyrkokansliet, Avdelningen för kyrkoliv
Svenska kyrkan
E-post: kimmo.kling@svenskakyrkan.se
Telefon: 018 – 16 97 80
Kyrkokansliets växel: 018 – 16 95 00

Margit Naerdal
Samordnare för andlig vård i sjukvården
Sveriges kristna råd
E-post: margit.naerdal@skr.org
Telefon: 08 – 453 68 13
Växel: 08 – 453 68 00

Pressbilder

om sjukhuskyrkan

Vanliga frågor om Sjukhuskyrkan

Här har vi sammanställt vanliga frågor och svar om Sjukhuskyrkans arbete.

De kristna kyrkornas gemensamma arbete med andlig vård i sjukvården benämns ”Sjukhuskyrkan.” Namnet betecknar inte en fysisk lokal, men uttrycks genom arbetet som kyrkornas medarbetare med tjänst i Sjukhuskyrkan utför.

Sjukhuskyrkan är till för alla som rör sig på sjukhuset; patienter, närstående och personal. 

Medarbetarna på sjukhuskyrkan finns där för dig och du behöver inte vara kristen för att vända dig till oss. Du väljer själv vad du vill prata om.

Sjukhuskyrkan har kontaktuppgifter till olika religiösa samfund och hjälper gärna till med att förmedla en kontakt. Sjukhuskyrkan kan också, efter önskemål, förmedla kontakter till representanter för kristna församlingar, till exempel på en patients hemort.