För dig som är patient eller närstående

Teamen i Sjukhuskyrkan består av präster, pastorer, diakoner, ordenssystrar och medarbetare med annan adekvat utbildning. Alla med utbildning för att möta människor som vill ha andlig vård, själavård och stöd i krissituationer

Vi har tystnadsplikt

Alla som arbetar inom Sjukhuskyrkan har tystnadsplikt. För skilda kategorier av medarbetare gäller dock olika regler, lagar och förordningar.

Sjukhuskyrkan finns i hela Sverige

Här kan du enkelt hitta alla Sjukhuskyrkor som finns runt om i landet.