Att drabbas av sjukdom kan väcka många tankar och känslor. Då kan det vara gott att få samtala med någon oberoende. Sjukhuskyrkan kan finnas vid din sida.

Själavård

Själavård erbjuds i form av enskilda samtal. Önskar du någon att samtala med från Sjukhuskyrkan så ta egen kontakt eller be personalen om hjälp. Sjukhuskyrkan kan besöka dig där du befinner dig och om det är praktiskt möjligt kan samtal även ske i Sjukhuskyrkans samtalsrum. Ett sådant samtal kan bokas om du:

  • vill ha någon att tala med
  • vill ha någon som lyssnar
  • vill samtala om livet och de frågor det väcker.
  • vill ha stöd i ditt andliga liv
  • önskar bibelläsning, psalmsång, förbön, nattvard eller något annat.

Hitta Sjukhuskyrkan nära dig

Sjukhuskyrkan finns representerad på omkring 70 av landets sjukhus utöver hela landet. Vill du komma i kontakt med Sjukhuskyrkan på ett visst sjukhus eller ort gör du det i sökrutan här nedan: