Göteborg, Östra sjukhuset samt Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus

Kontaktinformation

Östra sjukhuset samt Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus
Smörslottsgatan 1
416 85 Göteborg

Direkt: 031-343 44 60
Växel: 031-343 40 00

Hitta till sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan finner du i Centralklinikens entréplan, mellan Kafeterian och A-hissarna.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page