Göteborg, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Sjukhuskyrkan finns till för patienter, närstående och personal. Vi arbetar med stödsamtal vid sjukbädd eller i samtalsrum, förbön, reflektionsgrupper, andakter, veckomässa, enskild nattvard, utbildning i existentiella frågor, har beredskap för insatser kvällar, nätter och helger.

Kontaktinformation

Sahlgrenska universitetssjukhuset
Blå stråket 5
413 45 Göteborg

031-342 19 18

Hitta till sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan disponerar lokaler i Huvudbyggnaden, Blå stråket 5, där det finns expedition, samtalsrum och andaktsrum och i Nya vårdbyggnaden, Bruna stråket stråket 5, där det finns expeditionsrum, samtalsrum och andaktsrum. Du finner oss säkrast i expeditionen i huvudbyggnaden måndag – fredag kl.9-11, men oftast även övrig tid dessa dagar.