Halmstad, Hallands sjukhus

Vi i Sjukhuskyrkan finns till för dig som patient, anhörig och personal. När du vill ha någon att tala med och någon som lyssnar.

Sjukhuskyrkans andaktsrum är: öppet för stillhet, tystnad och vila, en plats för bön, andakt, eftertanke och ljuständning, ett rum alltid öppet för alla.

Du når sjukhuskyrkan dygnet runt (kväll, natt och helg beredskap) via sjukhusets växel.

Kontaktinformation

Hallands sjukhus
Lasarettsvägen
302 33 Halmstad

Sjukhusets växel 035 – 13 10 00

Hitta till sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan på Halmstad Sjukhus finner du via huvudentrén, målpunkt G.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page