Jönköping, Länssjukhuset Ryhov

Inom Sjukhuskyrkan arbetar präster anställda av Svenska kyrkan och pastorer anställda av medlemssamfunden i Sveriges Frikyrkosamråd. Mer information och kontaktuppgifter finns på Sjukhuskyrkans webbsida (se nedan).

Kontaktinformation

Länssjukhuset Ryhov
Sjukhusgatan
553 05 Jönköping

Sjukhuskyrkans exp 09.00 – 17.00
Tel. 010 – 242 28 08
Sjukhusets växel 010 – 241 00 00

Hitta till sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkans meditations- och bönerum på Länssjukhuset Ryhov finns vid Målpunkt C i entréplan (plan 4). Sjukhuskyrkans expeditioner finns vid meditations- och bönerummet, Målpunkt C entréplan (plan 4) och Målpunkt C (plan 5).