Uppsala, Akademiska sjukhuset

Sjukhuskyrkan har kunskap och erfarenhet av att möta människor i olika livsskeden. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler. Vi finns till för patienter, närstående och personal. Våra tjänster är avgiftsfria. Sjukhuskyrkan är ett samarbete mellan frikyrkor och Svenska kyrkan. Vi förmedlar gärna kontakter till andra religionsföreträdare.

Kontaktinformation

Akademiska sjukhuset
Sjukhusvägen 10
751 85 Uppsala

Sjukhusets växel: 018-611 00 00.
Sjukhuskyrkans expedition är 018-611 34 90 alt. 018- 430 36 71.

Hitta till sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan på Akademiska sjukhuset har sin expedition vid ingång 70 bv